Skal man kreditere ophavsmanden til nogle billeder, som man bruger på sin hjemmeside?
En forskningsinstitution ønskede nærmere vejledning om reglerne for kreditering af fotografer ved brug af billeder på deres hjemmeside.
UBVA vejledte om, at billeder normalt er beskyttet af ophavsret, og at fotografen/ophavsmanden har krav på navngivelse i overensstemmelse med hvad god skik kræver, jf. nærmere ophavsretslovens § 3, stk. 1. Kreditering bør derfor ske, når det må anses for en ”rimelig og hæderlig handlemåde” at gøre det, og udgangspunktet må formentlig være, at der altid bør ske kreditering, når der bruges billeder på internettet, medmindre fotografen/ophavsmanden har givet et konkret samtykke til brug af billederne uden kreditering på den pågældende hjemmeside.

Besvaret d. 06-01-2016
AC Sagsnummer: S-2016-025

Print