Misligholder en designer sin aftale med en møbelproducent, hvis han uden om møbelproducenten grundet samarbejdsvanskeligheder selv producerer og markedsfører et møbel, som konkurrerer med det møbel, der er aftale om med producenten?
En designer af et møbel havde indgået en aftale med en møbelproducent om produktion, markedsføring og salg heraf. Nogle år senere skabte designeren et nyt møbel, som havde en betydelig designmæssig lighed med det tidligere møbel. På grund af samarbejdsvanskeligheder med møbelproducenten valgte designeren at kommercialisere det nye møbel selv. Designeren ønskede oplyst, om han herved havde gjort noget forkert i forhold til møbelproducenten. UBVA vejledte designere om den loyalitetspligt, der gælder i et kontraktforhold som dette, og som bl.a. indebærer, at man ikke selv eller via andre må bringe andre møbler på markedet, som kan antages at konkurrere direkte med det møbel, som man har indgået aftale med møbelproducenten om. På baggrund af de oplyste omstændigheder var det sandsynligt, at designeren havde misligholdt sin aftale med møbelproducent ved selv at have kommercialiseret det nye møbel.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-768

Print