Kræver det samtykke fra kunstnerne at lave en bog med billeder af donerede kunstværker, som er ophængt på en offentlig forskningsinstitution?
UBVA vejledte om, at det kræver tilladelse efter ophavsretsloven at udgive en publikation med billeder af et universitets kunstværker, uanset om bogen skulle sælges eller kun gives væk. UBVA henledte bl.a. opmærksomheden på, at det var tvivlsomt, om publikationen ville være omfattet af ophavsretslovens § 23, stk. 1, som tillader ikke-erhvervsmæssig gengivelse af offentliggjorte kunstværker i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten. UBVA fremhævede desuden, at brugen formentlig ikke ville være lovlig efter § 24, stk. 2, der tillader ikke-erhvervsmæssig afbildning af kunstværker, der er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej, medmindre kunstværkerne er hovedmotivet. UBVA vejledte endelig om den mulighed at rette henvendelse til Copydan Billedkunst.

Besvaret d. 07-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-735

Print