Kræver det tilladelse at linke til materiale som rettighedshaverne har lagt tilgængeligt på internettet?
En bibliotekar havde på en forenings hjemmeside fundet en filmoptagelse fra YouTube. Det fremgik, at foreningen havde brugsret til optagelsen, mens den journalist, der stod bag, havde ophavsretten. Det fremgik videre, at det var journalisten, der selv havde lagt filmen på Youtube. Bibliotekaren ønskede oplyst, i hvilket omfang hun var berettiget til at gengive filmen på egen hjemmeside uden tilladelse fra journalisten og/eller foreningen. UBVA rådgav om, at det efter EU-Domstolens såkaldte ”Svensson”-dom fra 2014 ikke kræver tilladelse at linke til beskyttet stof, der er lagt ud på nettet af rettighedshaverne eller med deres tilladelse. Det gælder uanset om linket har karakter af et ”embedded link”, sådan så det ser ud, som om det stof, der linkes til, befinder sig på den hjemmeside, der linkes fra, jf. nærmere UBVAs informationsbog ”Ophavsret for begyndere” s. 81 ff. Bibliotekaren var derfor berettiget til at lægge filmen ud på sin egen hjemmeside som et ”embedded link”, uden at det krævede tilladelse fra foreningen og/eller journalisten.

Besvaret d. 07-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-731

Print