Hvordan er det for et forlag, når der er lavet en kontrakt mellem forlaget og en fotograf, kontrakten er indgået, men ikke returneret fra fotografen?
Et forlag havde indgået en aftale med en fotograf om brug af nogle fotografier. Fotografen havde imidlertid ikke returneret den endelige aftale herom i underskrevet stand, og forlaget ønskede nu oplyst, hvordan det var stillet. UBVA vejledte om, at fotografen normalt har ophavsret til sine fotografier, og at ophavsretten indebærer, at forlaget ikke må udnytte fotografierne uden fotografens samtykke. Forlaget må derfor være i stand til at bevise, at fotografen har samtykket i, at forlaget kan råde over fotografierne. Der gælder ingen formkrav til et sådant samtykke, og det er derfor ikke nødvendigt, at der indgås en skriftlig, underskrevet aftale herom. Det afgørende er, at forlaget kan bevise, at der er indgået en aftale, og hvad aftalen går ud på

Besvaret d. 07-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-729

Print