Hvilke rettigheder har man til udarbejde protokoller i forbindelse med forskningsprojekter?
En læge, som i samarbejde med bl.a. professor havde udarbejdet to protokoller, der skulle danne grundlag for forskningsprojekter, søgte rådgivning om, hvilke rettigheder han havde dertil.

UBVA vejledte om, de omtalte protokoller med omtale af forskningsprojektets formål, materiale, metode m.v. normalt vil være beskyttet af ophavsret, og at ophavsretten tilkommer den eller dem, der har frembragt protokollerne. UBVA vejledte desuden om, hvad ophavsretten indebærer. Det var oplyst, at lægen selv var hovedophavsmand til protokollerne, men det kunne ud fra oplysningerne ikke vurderes sikkert, om også andre kunne have en medophavsret dertil. UBVA opfordrede derfor lægen til at rette telefonisk henvendelse til UBVA for at få en nærmere vurdering af sin retsstilling.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-713

Print