Må man lovligt indsætte et billede fra internettet i sin eksamensopgave?
En studerende ønskede oplyst, om hun lovligt kunne indsætte et billede fra internettet i sin eksamensopgave. Det fremgik af hjemmesiden, at billedet kunne være beskyttet af ophavsret. UBVA anbefalede, at den studerende undersøgte, om hendes uddannelsesinstitution har en undervisningsaftale med Copydan Billedkunst, idet brugen af billedet i eksamensopgaven i så fald var lovlig. UBVA vejledte endvidere om, at denne brug i mange tilfælde vil være ulovlig, hvis der ikke foreligger en sådan aftale med Copydan Billedkunst.

Besvaret d. 01-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-712

Print