I hvilket omfang må institutionener bruge og redigere undervisningsmaterialer frembragt af tidligere undervisere?
En bibliotekar på en uddannelsesinstitution ønskede oplyst, i hvilket omfang institutionen måtte bruge og redigere undervisningsmaterialer frembragt af en tidligere underviser. Desuden spurgte hun, i hvilket omfang hun måtte videresende indscannede artikler modtaget fra Statsbiblioteket i Århus, til skolens ansatte pr. mail, eller om hun havde pligt til at printe artiklerne ud først. Endelig bad hun om oplysning om, hvorvidt hun var berettiget til at printe artiklerne ud til flere lånere.

UBVA vejledte om, at det følger af reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold, at institutionen kun var berettiget til at bruge og redigere undervisningsmaterialet i det omfang, det var aftalt eller sædvanligt på det tidspunkt, hvor materialet blev skabt. Endvidere oplyste UBVA, at det kun er muligt at videresende artikler modtaget pr. mail fra statsbiblioteket til andre pr. mail i det omfang, det har hjemmel i statsbibliotekets aftale med Copydan. Endelig oplyste UBVA, at bibliotekaren var berettiget til at udprinte modtagne artikler til flere kolleger, hvis det skete ikke-erhvervsmæssigt, og hvis de pågældende selv havde bedt om artiklerne, jf. ophavretslovens § 12, stk. 4.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-701

Print