Er det tilladt i forhold til varemærkeloven af gengive fotografier af varemærker i en bog?
En bibliotekar fra en uddannelsesinstitution spurgte, om det var varemærkeretligt tilladt af gengive fotografier af varemærker i en bog, som en række af institutionens lærere var ved at skrive, og som efter planen skulle sættes til salg på Apple App-store.

UBVA vejledte om, at varemærkeloven kun beskytter mod brug af varemærker "som" varemærker, dvs. som symboler for varer og tjenesteydelser. Det er f.eks. en varemærkekrænkelse at bruge varemærket Coca Cola for en sodavand. Derimod er det ikke en varemærkekrænkelse at vise billeder af varemærker i en bog el.lign., fordi man i den slags situationer ikke bruger mærkerne "som" mærker. Selvom afbildning af varemærker ikke er en varemærkekrænkelse, kan varemærker imidlertid principielt godt i visse tilfælde være beskyttet ophavsretligt som billedkunst, og så kræver afbildning af mærkerne principielt tilladelse efter ophavsretsloven. Det er desuden vigtigt at understrege, at selve de fotografier, der gengiver varemærker, er beskyttet efter ophavsretsloven, sådan så publikation af dem kræver tilladelse efter denne.

Besvaret d. 16-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-693

Print