Hvem har ophavsretten til udførlige forslag til forskningsprojekter?
En ansat på en professionshøjskole rettede henvendelse til UBVA i anledning af, at skolen havde opfordret nogle ansatte til at fremkomme med udførlige forslag til forskningsprojekter. Skolen havde samtidig meddelt, at forslagsstillerne ikke kunne påregne at skulle arbejde videre med projekterne, som i stedet fx kunne bruges som grundlag for phd-projekter m.v. Den ansatte ønskede oplyst, om dette indebar en krænkelse af den ansattes ophavsret.

UBVA vejledte om, at den ansatte som udgangspunkt har ophavsretten til de udarbejdede forslag til forskningsprojekter, og at dette indebærer, at den ansatte kan forhindre andre i fx at kopiere de udarbejdede beskrivelser eller stille dem til rådighed for almenheden. Da ophavsretten ikke beskytter de generelle idéer og tanker, der ligger bag de udarbejdede beskrivelser, kan den ansatte derimod ikke forhindre forskningsprojekter, der er baseret på samme idé m.v.

UBVA vejledte endvidere om, at den ansattes ophavsret kan være overgået til skolen helt eller delvist efter reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold.

Besvaret d. 16-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-692

Print