Hvilke overvejelser bør forskere gøre sig, når de anmodes om at underskrive en NDA (non-disclosure agreement / hemmeligholdelsesaftale)?
En forsker ved et dansk universitet havde underskrevet en NDA (non-disclosure agreement) i forbindelse med et samarbejde med en amerikansk virksomhed. Forskeren ønskede UBVA’s vurdering af denne aftale.

På baggrund af en gennemgang af aftalen vurderede UBVA, at aftalen fremstod meget omfattende og uhensigtsmæssig for forskeren og forskerens forskningsfrihed. Da aftalen var underlagt lovgivningen i en amerikansk stat, skulle aftalens nærmere retsvirkninger fastlægges efter amerikansk ret. UBVA henviste derfor forskeren til at søge nærmere rådgivning herom hos en amerikansk advokat, som forskeren i forvejen havde taget kontakt til.

Besvaret d. 08-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-658

Print