Hvilke forholdsregler kan man tage mod ulovlig kopiering af digitalt delte filer?
En underviser havde sammen med to andre skrevet et lærebogsmateriale, som var udgivet på et forlag. Nogle stærkt ordblinde studerende ønskede lærebogsmaterialet udleveret i en word- eller pdf-version, således at de kunne få det læst op med syntetisk tale.
UBVA vejledte om risikoen for piratkopiering og ulovlig fildeling af en sådan elektronisk version af lærebogsmaterialet og foreslog konkrete praktiske tiltag, som kunne begrænse denne risiko. UBVA vejledte desuden om, at forlaget efter omstændighederne vil kunne modsætte sig en sådan udlevering af lærebogsmaterialet i en elektronisk version og opfordrede derfor til, at forfatterne drøftede det nærmere med forlaget. Endelig pegede UBVA på, at det måske var muligt for forfatterne selv at konvertere indholdet til en lydfil, som kunne udleveres – og at risikoen for piratkopiering m.v. af en sådan lydfil formentlig ville være beskeden.

Besvaret d. 16-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-655

Print