Hvordan er situation i forbindelse med digitalisering af tidskrifter?
Udgiveren af et videnskabeligt tidsskrift søgte viden om, hvad der skulle indhentes af tilladelser for at digitalisere tidsskriftets ”bagkatalog”, som bestod af knap 100 udgivelser.
UBVA vejledte om, at en sådan digitalisering som udgangspunkt kun kan ske med samtykke fra de forskere m.fl., der har bidraget til de tidligere udgivelser, og at et samtykke til at publicere i en ”papirudgivelse” af tidsskriftet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at en digitalisering vil være lovlig. UBVA vejledte desuden om, at det – i stedet for at indhente individuelt samtykke fra alle bidragydere gennem tiden – er muligt at få en aftalelicens hos Copydan Tekst & Node, som kan give ret til at digitalisere tidsskriftet. UBVA opfordrede derfor spørgeren til at rette henvendelse til Copydan Tekst & Node.

Besvaret d. 16-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-653

Print