Hvordan skal man som institutionen reagere på overtrædelser af ophavsretten for materiale solgt af institutionen til sine studerende?
En dansk uddannelsesinstitution var blevet opmærksom på, at en studerende var begyndt at sælge de ”work packages” (business cases), som de studerende normalt skal købe fra forlagets hjemmeside, og institutionen ønskede UBVA’s hjælp til at formulere en kort meddelelse til alle studerende om, at en sådan aktivitet uden samtykke fra forlaget var ulovlig. UBVA udarbejdede en kort tekst, som institutionen kunne bruge: "Institutionen er blevet gjort bekendt med, at mindst én studerende har tilbudt at sælge eksemplarer af de ”work packages” (business cases), som normalt køber fra forlagets hjemmeside. Da der er tale om materiale, som er beskyttet af ophavsret, skal Institutionen hermed gøre alle studerende opmærksom på, at et sådant salg uden samtykke fra den relevante rettighedshaver indebærer en klar overtrædelse af ophavsretsloven, som normalt kan udløse både straf- og erstatningsansvar”

Besvaret d. 08-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-628

Print