Hvilke rettigheder har ophavsmanden, hvis erhververen af dennes ophavsret går konkurs, og konkursboet overdrager alle rettigheder til en ny erhverver, som ikke opfylder de forpligtelser, som det konkursramte selskab havde?
UBVA vejledte Kommunikation og Sprog om en sag, hvori et medlem som ansat i en virksomhed havde udviklet undervisningsmateriale. Ansættelsesforholdet var ophørt på grund af virksomhedens konkurs, og konkursboet havde videreoverdraget alle rettigheder til et nyt selskab, som efter den ansattes opfattelse ikke udfoldede tilstrækkelige bestræbelser på fortsat salg og brug af undervisningsmaterialet. UBVA vejledte om mulighederne for at anfægte konkursboets overdragelse af ophavsrettighederne og konsekvenserne heraf samt om mulighederne for at ophæve aftalen, hvis misligholdelsen kunne siges at være væsentlig.

Besvaret d. 08-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-626

Print