Hvad bør der fremgå af en aftale mellem en uddannelsesinstitution og dens medarbejdere vedrørende undervisningsmateriale?
En medarbejder ved en skole ønskede information om, hvad der bør stå i en aftale mellem institutionen og de ansatte om rettigheder til undervisningsmateriale m.v. UBVA opfordrede medarbejderen til at orientere sig i det materiale, som ligger på UBVA’s hjemmeside og vende tilbage, hvis der er noget, vedkommende ønskede at drøfte nærmere.

Besvaret d. 26-08-2014
AC Sagsnummer: 2014-601

Print