Kan en virksomhed kræve, at en grafisk designer, som i mange år havde arbejdet for virksomheden, udleverede alt originalmateriale for de grafiske arbejder til virksomheden?
En grafisk designer, der i en lang årrække havde lavet grafisk arbejde for en virksomhed, var blevet informeret om, at virksomheden havde bragt samarbejdet til ophør, og at virksomheden i denne forbindelse havde fremsat krav om, at designeren skulle udlevere alt originalmateriale for de grafiske arbejder til virksomheden. Den grafiske designer ønskede oplyst, om designeren kunne kræve betaling for dette, og hvad et rimeligt vederlag i givet fald skulle være. UBVA vejledte om, at ophavsretten til det grafiske arbejde som udgangspunkt tilkommer designeren, som har frembragt materialet, men at denne ophavsret kan være overdraget til virksomheden helt eller delvist. UBVA vejledte nærmere om, hvornår dette kan være tilfældet. UBVA vejledte desuden om, at det – uanset om ophavsretten var overdraget helt eller delvist – måtte kræve særlige holdepunkter (en klar aftalte eller dog en kendelig forudsætning), hvis virksomheden skulle have krav på udlevering af alt originalmateriale. UBVA vurderede, at designeren derfor formentlig havde en god forhandlingsposition.

Besvaret d. 15-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-591

Print