Kræver det tilladelse at sælge et fotografi af en skulptur i det offentlige rum?
En fotograf, der havde taget et billede af en kendt skulptur i en situation, hvor to personer kiggede på skulpturen under en solnedgang, ønskede oplyst, om han kunne sælge dette fotografi uden samtykke fra personen, der er ophavsmand til skulpturen. UBVA vejledte om, at skulpturen er beskyttet af ophavsret, og at ophavsmanden kan forbyde fotografering af skulpturen (og salg af sådanne fotografier), medmindre fotograferingen lovligt kan ske efter en af ophavsretslovens ”undtagelser”. UBVA vejledte her særligt om fotografering til privat/personlig brug (§ 12) og afbildning af kunstværker placeret ved offentlig vej m.v. (§ 23, stk. 2). UBVA vurderede, at kommercielt salg af det pågældende fotografi ikke kunne ske uden samtykke fra ophavsmanden til skulpturen. UBVA vejledte desuden om, at et salg af fotografiet efter omstændighederne også kunne kræve samtykke fra de fysiske personer, der var afbildet på fotografiet.

Besvaret d. 12-08-2014
AC Sagsnummer: 2014-586

Print