Er et interview, som er optaget til brug for udarbejdelse af en biografi, ophavsretlig beskyttet?
En underviser ville vide, om et interview - optaget til brug for en biografi – er beskyttet af ophavsret.
UBVA vejledte om, at interviews ofte vil nyde ophavsretlig beskyttelse, og at ophavsretten kan tilkomme både intervieweren og den interviewede. UBVA henviste spørgeren til at læse nærmere herom i Morten Rosenmeiers bog ”Ophavsret for begyndere – en bog til ikke-jurister”, side 36-37, og til at vende tilbage, hvis hun herefter havde spørgsmål til emnet.

Besvaret d. 25-06-2014
AC Sagsnummer: 2014-536

Print