Hvilke rettigheder har man som forfatter til at godkende den endelige udgave af sit værk?
En person, der som led i sit ansættelsesforhold havde skrevet en rapport, ønskede oplyst, om hun kunne kræve enhver ændring godkendt, som måtte blive foretaget i korrekturfasen, idet hun jo ellers risikerede at blive forbundet med et indhold, som hun ikke kunne stå inde for. Da en sådan rapport normalt vil være beskyttet af ophavsret, vejledte UBVA om, hvordan man som forfatter er beskyttet mod ændringer af ens værk. Da den præcise udstrækning af ophavsrettens værn mod ændringer i et tilfælde som det foreliggende afhænger af en række konkrete forhold vedrørende vedkommendes ansættelsesforhold sammenholdt med de pågældende ændringers præcise karakter, tilbød UBVA vedkommende telefonisk vejledning om de gældende regler.

Besvaret d. 09-04-2014
AC Sagsnummer: 2014-413

Print