I hvilken udstrækning må undervisere på universitetet vise film som led i undervisningen?
Et universitetsbibliotek søgte vejledning om, hvor vidt undervisere på universitetet må vise film som led i undervisningen. Da visning af film indkøbt på DVD og lign. kræver tilladelse, hvis der er tale om en ”offentlig fremførelse”, jf. ophavsretslovens § 2, vejledte UBVA om, hvornår visning af DVD-film kan anses for en offentlig fremførelse. Dette er tilfældet, når der ikke er personlige bånd mellem underviseren og de studerende. UBVA vejledte endvidere om, at EU-Domstolen har fastslået, at der gælder til dels andre kriterier for streaming af film fra internettet som led i undervisningen. Det afgørende kriterium synes her at være, om streamingen sker til et betydeligt antal personer.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-362

Print