Har en ph.d.-studerende ophavsretten til ikke-offentliggjorte manuskripter og ”thesis proposals” udarbejdet som led i sin phd-ansættelse?
En ph.d.-studerende ved X Universitet ønskede oplyst, om vedkommende selv havde ophavsretten til nogle ikke-offentliggjorte manuskripter og ”thesis proposals”, som vedkommende havde udarbejdet som led i sin ph.d.-ansættelse.

Selv om ophavsretten som udgangspunkt tilkommer forfatteren, kan ophavsretten overgå til arbejdsgiveren efter reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold. UBVA vejledte derfor om disse regler og oplyste, at det i Danmark er sædvanligt, at ph.d.-studerende ved offentlige forskningsinstitutioner selv beholder ophavsretten til de værker, som de skaber som led i deres ph.d.-uddannelse.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-343

Print