Er et forretningskoncept beskyttet af ophavsretten?
Et forlag havde i et undervisningsmateriale omtalt et forretningskoncept, som er udviklet af en tredjepart, og redegjort for, hvordan konceptet kunne danne grundlag for en undervisningsøvelse. Tredjeparten mente, at forlaget herved havde krænket deres ophavsret til konceptet. UBVA vejledte om, at forretningskoncepter kan være beskyttet af både ophavsretsloven og markedsføringsloven, men at denne beskyttelse bl.a. ikke er til hinder for, at man (med sine egne ord) gengiver den abstrakte idé og hovedindholdet i et sådant koncept, hvorimod det kan være en ophavsretskrænkelse at kopiere andres konceptbeskrivelser og lign. UBVA fremhævede, at det kan give anledning til tvivl, hvornår man har gengivet så meget fra et koncept, at der foreligger en krænkelse.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-331

Print