Hvordan er ophavsrettens stilling til billeder fundet på nettet i forbindelse med en ph.d.-afhandling?
En forsker ønskede i sin ph.d.-afhandling at gengive nogle fotografier, som han havde fundet på internettet, samt et billede, som han tidligere havde fået tilladelse til at gengive i en anden bogudgivelse. UBVA vejledte forskeren om, at fotografier normalt er beskyttet af ophavsret og derfor kun må gengives med samtykke fra rettighedshaveren, men at det dog var tilladt at gengive fotografier i ”kritiske og videnskabelige fremstillinger” efter den særlige bestemmelse i ophavsretslovens § 23, stk. 1. UBVA vejledte om indholdet af denne regel. UBVA vejledte endvidere forskeren om, at en gengivelse af det omtalte billede fra en tidligere bogudgivelse krævede særskilt samtykke fra rettighedshaveren til billedet.

Besvaret d. 01-03-2014
AC Sagsnummer: 2014-326

Print