Må man på en uddannelsesinstitution bruge filmklip i fjernundervisning?
En uddannelsesinstitution ønskede at bruge filmklip i fjernundervisning. Da filmklip normalt er ophavsretligt beskyttet, vejledte UBVA om, at dette i så fald kun kan ske efter reglerne om citat – eller ved at indhente et samtykke fra de relevante rettighedshavere. UBVA vejledte nærmere om citatreglen i ophavsretslovens § 22, som bl.a. forudsætter, at der citeres i overensstemmelse med god skik og i det omfang, der betinges af formålet.

Besvaret d. 09-03-2014
AC Sagsnummer: 2014-314

Print