Må man i e-læringsmateriale linke til materiale, der lovligt er gjort frit tilgængeligt på en hjemmeside, og kan den pågældende hjemmeside modsætte sig det?
UBVA udtalte, at man gerne må linke til materiale på en hjemmeside, som er gjort tilgængeligt med ophavsmandens samtykke. Linket må ikke omgå kopibeskyttelse eller betalingsforanstaltninger på hjemmesiden. En sådan linking er lovlig, selv om det måtte være anført på hjemmesiden, at det ikke er lovligt at linke til den.


Besvaret d. 26-03-2014
AC Sagsnummer: 2014-313

Print