Hvordan beskyttes et spil mod efterligning/kopiering og hvad bør man som producent være opmærksom på, når man kontakter en spilproducent for at kommercialisere spillet?
En specialist i en bestemt sygdom havde udviklet et spil om den pågældende sygdom. Specialisten ville gerne vide, hvordan spillet var beskyttet mod efterligning/kopiering, og hvad man særligt bør være opmærksom på, når man kontakter en spilproducent for at kommercialisere spillet.

UBVA vejledte om, hvordan et sådant spil kan beskyttes efter immaterialretlige regler, og om muligheden for at indgå en hemmeligholdelsesaftale med en potentiel producent.


Besvaret d. 18-02-2014
AC Sagsnummer: 2014-276

Print