Må studerende godt fotokopiere lærebøger i deres helhed til brug for deres studium?
En bibliotekar ved et uddannelsesbibliotek var i tvivl om, hvorvidt de studerende gerne måtte fotokopiere lærebøger i deres helhed til brug for deres studium. UBVA vejledte om reglerne om privat kopiering, herunder at en studerende gerne må fotokopiere lærebøger m.v. til brug for deres studium.

Besvaret d. 19-02-2014
AC Sagsnummer: 2014-263

Print