Kan man lovligt bruge fotografier fra internettet som forlæg for sin malerkunst?
En akvarelmaler ønskede at vide, om man lovligt kan bruge fotografier fra internettet som forlæg for sin malerkunst. Da fotografier normalt vil være ophavsretligt beskyttet, gav UBVA kunstmaleren nærmere vejledning om de ophavsretlige regler, herunder at et akvarelmaleri kan være et eksemplar af fotografiet, som kræver fotografens (evt. ophavsmandens) samtykke, idet man dog lovligt kan frembringe sådanne malerier til sin private brug.

Besvaret d. 17-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-175

Print