Hvem har ophavsretten til en hjemmeside for en frivillig forening?
En webmaster havde udviklet en hjemmeside til en frivillig forening, uden at der mellem parterne var indgået nogen udtrykkelig aftale om rettigheder til hjemmesiden. Efter samarbejdets ophør krævede webmasteren, at foreningen ophørte med at gøre brug af den af ham udviklede hjemmeside. Foreningen blev vejledt om de almindelige aftaleretlige og ophavsretlige regler, der har betydning for foreningens retsstilling. Ud fra de foreliggende oplysninger måtte webmasteren anses for stiltiende at have givet foreningen ret til at gøre brug af hjemmesiden, og der var ingen holdepunkter for at fastslå, at denne overdragelse skulle være tidsbegrænset. De ophavsretlige regler kunne imidlertid forhindre foreningen i bl.a. at ændre og videreoverdrage i hjemmesiden.

Besvaret d. 19-02-2014
AC Sagsnummer: 2014-174

Print