Hvordan kan man opnå ophavsret over optaget videomateriale?
UBVA blev spurgt til, hvad det krævede for en kommende producent af videoer at opnå ophavsretlig beskyttelse af sine videoer.

UBVA udtalte, at den ophavsretlige beskyttelse af videoer opstår automatisk, men at det er en god idé at angive (Navn © 2014) i videoen.

Besvaret d. 01-02-2014
AC Sagsnummer: 2014-133

Print