Må en kommune videresælge et udarbejdet it-system, som er tiltænkt egne borgere, uden udviklerens tilladelse?
UBVA blev af en kommunes it-ansvarlige spurgt, om kommunen måtte videresælge et it-system, som den it-ansvarlige havde fundet på og udviklet, uden den it-ansvarliges samtykke.

UBVA udtalte, at videresalg af it-systemet som udgangspunkt lå uden for kommunens sædvanlige virksomhed, og at kommunen derfor som udgangspunkt ikke havde ret til at sælge det videre.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-189

Print