Må et mellemled mellem statsbiblioteket og slutbrugeren videresende den modtagede digitale kopi til låneren uden at forbryde sig på ophavsretten i henhold til interurbanaftalen ved Copydan.
UBVA vurderede at interurbanaftalen mellem Copydan og statsbiblioteket gjorde det muligt for mellemledet at videresende materialet til låneren (slutbrugeren) jf. aftalens § 5, stk. 2.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-187

Print