Må et billede fra et middelalderligt manuskript gengives uden tilladelse?
UBVA blev spurgt, om et billede fra et middelalderligt manuskript måtte gengives i et årsskrift hos et museum, når kunstneren døde i 1400-tallet, men hvor manuskriptet var ejet af et amerikansk museum.

UBVA udtalte, at det pågældende manuskript ikke længere var genstand for ophavsret og derfor ifølge de ophavsretlige regler frit måtte gengives. Derimod kunne affotograferingen af manuskriptet være beskyttet af ophavsret efter reglerne om ophavsretlig beskyttelse af fotografier. Dette gjaldt, uanset at motivet for affotograferingen ikke var beskyttet af ophavsret.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-157

Print