Hvem har ophavsretten til billeder, som er taget som led i arbejdet for en virksomhed?
"Firma 1", der tilbyder værtinder til forskellige events, havde bedt sine værtinder om i arbejdstjenesten for "Firma 2", som de var hyret af, at tage et billede af dem selv i arbejde, til "Firma 1"'s hjemmeside. "Firma 2", der havde hyret værtinderne, mente, at ophavsretten til billederne tilkom dem.

UBVA udtalte, at det som udgangspunkt var den pige som havde taget fotografiet, der havde ophavsretten til billedet, og at "Firma 1" derfor med pigens accept kunne lægge det ud på deres hjemmeside. Dette gjaldt, medmindre pigen ved aftale eller på anden måde havde overdraget ophavsretten til "Firma 2". Der forelå ingen oplysninger om, at dette var tilfældet.

UBVA tog ikke stilling til, om "Firma 1" havde handlet retsstridigt i forhold til "Firma 2" efter andre regler, end de ophavsretlige, herunder markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-153

Print