Hvem er ansvarlig for ophavsretlig beskyttet materiale, som lægges ud på en lukket Facebook-gruppe?
UBVA udtalte, at det som udgangspunkt er den person, der lægger materialet ud i gruppen, der bærer ansvaret. Administratoren af gruppen kan dog også ifalde ansvar, hvis denne ikke fjerner indholdet efter at være gjort bekendt med dets ulovlighed.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-150

Print