Hvornår udløber ophavsretten til fotografier, og har det nogen betydning, om rettighederne til fotografiet har været overdraget til andre?
UBVA udtalte, at fotografier kan være ophavsretligt beskyttet efter to forskellige bestemmelser i ophavsretsloven:
1. Alle fotografier, der er taget efter 1. januar 1970, er beskyttet af ophavsretslovens § 70. Denne beskyttelse tilkommer fotografen og varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor billedet blev taget.
2. Fotografier, som er udtryk for originalitet, er beskyttet som fotografiske værker efter ophavsretslovens § 1. Denne beskyttelse tilkommer ophavsmanden og varer, indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Det har ingen betydning for beskyttelsestidens længde, om de pågældende rettigheder bliver overdraget til andre.

Besvaret d. 28-11-2013
AC Sagsnummer: 2013-483

Print