I en sag hvor en tidligere ansat i et reklamebureau selv havde designet sin egen hjemmeside og brugt materiale udført hos bl.a. sin tidligere arbejdsgiver, ville den tidligere arbejdsgiver have det brugte materiale udført i ansættelsesperioden fjernet fra hjemmesiden.
UBVA udtalte at de ophavsretlige regler indebar, at arbejdsgiveren får de dele af den ansattes ophavsret, der er nødvendig for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, da den ansatte lavede værket, og at der derfor ville være tale om en krænkelse af dets rettigheder.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2013-448

Print