Skal man som forsker henvise til sine egne tidligere publicerede værker i tilfælde, hvor et væsentligt resultat, en pointe eller en direkte formulering både bruges f.eks. i et nyhedsbrev og en fagfællebedømt artikel?
UBVA udtalte at de forskningsetiske regler forskriver, at man som forsker åbent skal tilkendegive, hvis man tidligere har publiceret et lignende værk. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis det i en fagfællebedømt artikel loyalt oplyses (f.eks. i en indledende fodnote) om det tidligere arbejde, som artiklen bygger på.

Besvaret d. 30-04-2017
AC Sagsnummer: 2013-447

Print