I hvilket omfang overgår rettighederne til en ansats fotografier til arbejdsgiveren i et ansættelsesforhold?
En kontorassistent havde over en sommer arbejdet ved et turistbureau. Assistentens opgaver bestod i at have kontakt med kunder, oprydning, opvask, mv. Derudover havde assistenten taget fotografier til bureauets hjemmeside og katalog og til en brochure om kirker. Nogle år efter ansættelsen konstaterede assistenten, at bureauet uden tilladelse havde brugt et af fotografierne i annoncer i danske aviser. Bureauet afviste at give assisten betaling for det.

UBVA vurderede, at fotografiet både havde naboretlig beskyttelse efter ophavsretslovens § 70 og muligvis ophavsretlig beskyttelse efter § 1. Det krævede derfor tilladelse fra assistenten at bruge det i reklamer, aviser, mv., medmindre rettighederne til det var gået over til bureauet. Derudover havde assistenten ifølge ophavsretslovens § 3 krav på at blive nævnt ved offentliggørelsen af fotografierne i annoncerne i overensstemmelse med god skik.

UBVA oplyste, at ophavsretten kan gå over til en arbejdsgiver som følge af de almindelige regler om overgang af ophavsret i ansættelsesforhold. De regler siger, at arbejdsgiveren kun får de dele af ophavsretten, der er nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor arbejdstageren laver værket.

Turistbureauets sædvanlige virksomhed var at vejlede turister om, hvordan de finder seværdigheder, spisesteder, etc. Derudover udlejede det sommerhuse og solgte souvenirs. Det var derimod ikke sædvanlig virksomhed at indrykke annoncer i aviser. Derfor var den del af ophavsretten, der går ud på at bruge fotografierne i annoncer, ikke overgået til turistbureauet.

Turistbureauet havde dermed krænket assistentens ophavsret ved at bruge fotografierne uden tilladelse og ved at offentliggøre dem uden at kreditere assistenten i overensstemmelse med god skik. Assistenten havde derfor krav på et rimeligt vederlag og godtgørelse. Vederlaget skulle fastsættes til det beløb, som assisten med rimelighed ville kunne have forlangt, hvis assistenten forudgående var blevet bedt om tilladelse til brugen af fotografiet. Assistenten havde også mulighed for at få bureauet idømt straf.

Besvaret d. 03-09-2012
AC Sagsnummer: S-2012-462

Print