Kan layout i en bog være originalt og dermed ophavsretligt beskyttet?
Tre forfattere havde udgivet tre bøger, der tilsammen fyldte ca. 100 sider, og indeholdt layout på næsten hver side. En dansk forening, der omfattede forfatterne, ønskede oplyst, om layoutet var ophavsretligt beskyttet.

UBVA oplyste, at layout, forstået som kombination og sammensætning af grafiske og tekstmæssige elementer mv., kan have ophavsretlig beskyttelse som en form for billedkunst, hvis layouten har originalitet. UBVA oplyste i den forbindelse, at originalitetskravet ved værker, der betegnes som ren kunst traditionelt ikke underlægges strenge originalitetskrav.

Efter UBVA’s udtalelse i sagen har EU-Domstolen i blandt andet sagerne C-145/10 (Panier), præmis 87-89, og C-604/10 (Football Dataco), præmis 37-40 udtalt, at værker skal beskyttes, hvis de er udtryk for ”ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse”, og at det er tilfældet, hvis ophavsmanden har kunnet udtrykke sine kreative evner på grundlag af frie og kreative valg for derved at sætte sit personlige præg på værket. Det er derfor usandsynligt, at der nu skulle gælde forskellige originalitetskrav i forhold til forskellige værker.

UBVA oplyste også, at originalitetsvurderingen kan tage udgangspunkt i, om det er usandsynligt, at to eller flere ophavsmænd kunne have skabt det samme værk uafhængigt af hinanden. Hvis det er det, taler det for at værket er originalt.

UBVA vurderede, at layouten på bøgernes samlet ca. 100 sider var original. UBVA henviste i den forbindelse til, at den fremstod som særdeles professionel og præget af høj kvalitet. Efter afsigelsen af de nævnte EU-domme, er værkets kvalitet underordnet for originalitetsvurderingen. Der skal alene lægges vægt på, om ophavsmanden har foretaget frie og kreative valg ved udformningen af værket.


Besvaret d. 12-02-2010
AC Sagsnummer: 200900666

Print