Var det en krænkelse, at nogle universitetsansatte havde overtaget materiale fra en database udarbejdet af en ph.d.-stipendiat?
En tidligere ph.d.-stipendiat ved et dansk universitet havde under sit stipendiat udviklet en database med nogle oplysninger. Efterfølgende havde nogle forfattere ved samme universitet udgivet et værk, hvoraf et af kapitlerne var skrevet på baggrund af oplysninger fra databasen, uden at den tidligere stipendiat var blevet tilstrækkeligt krediteret. Forfatterne påstod, at der inden bogens udgivelse var indgået en aftale med stipendiaten om, at han ikke skulle krediteres.

UBVA oplyste, at databaser kan beskyttes ophavsretligt efter ophavsretslovens §§ 1 og 5 og naboretligt efter § 71. Ophavsretlig beskyttelse forudsætter at databasens indhold er udvalgt og/eller struktureret på en kreativ måde. Naboretlig beskyttelse forudsætter, at databasen er resultatet af en væsentlig investering.

Ophavsretten krænkes, hvis nogen uden tilladelse overtager noget, der afspejler den originale udvælgelse og/eller struktur. Ligeledes krænkes den, hvis ophavsmanden ikke krediteres tilstrækkeligt efter ophavsretslovens § 3 om god krediteringsskik. Naboretten krænkes, hvis nogen fremstiller eksemplarer af databasen i dens helhed eller en væsentlig del af den. Ligeledes ved gentagne og systematiske udtræk af selv uvæsentlige dele. Den krænkes derimod ikke ved manglende eller utilstrækkelig kreditering.

UBVA havde ikke haft lejlighed til at sammenligne stipendiatens database og kapitlet, og kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt der var sket ophavsretskrænkelser. UBVA fandt dog, at der var en høj grad af sandsynlighed for, at stipendiaten havde rettigheder til databasen ifølge ophavsretslovens §§ 1, 5 og/eller 71, og at det derfor var sandsynligt, at det var en ophavsretskrænkelse, at bogen var baseret på oplysninger fra databasen.

UBVA kunne ikke udtale sig om, hvorvidt der var indgået en aftale om, at stipendiaten ikke skulle krediteres, men oplyste, at forfatterne og forlaget ville have bevisbyrden for en sådan aftale under en eventuel retssag.

UBVA oplyste, at personer, der krænker andres ophavsret, kan blive forpligtet til at betale vederlag, erstatning og godtgørelse, ligesom de kan straffes med bøde eller fængsel. Ligeledes kan ophavsmanden kræve krænkende eksemplarer inddraget og destrueret.


Besvaret d. 24-06-2009
AC Sagsnummer: 200900393

Print