Hvem har ophavsretten til forskningspublikationer – forskeren eller universitetet?
En forsker ved et dansk universitet havde udarbejdet en ordbog. Universitetet ønskede oplyst, om rettighederne til ordbogen tilkom forskeren selv eller universitetet.

UBVA, der først vurderede at ordbogen var ophavsretligt beskyttet efter ophavsretslovens §§ 1 eller 4, stk. 1, da originalitetskravet var opfyldt, mente ikke at ophavsretten var overgået til universitetet som følge af de almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold. Universitetet plejede nemlig ikke at udgive forskernes litteratur, herunder ordbøger. Reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold siger, at arbejdsgiveren kun får den del af ophavsretten, som var nødvendig for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor den ansatte skabte værket.

Universitetet havde derfor ingen del i rettighederne til forskerens ordbog.


Besvaret d. 01-07-2008
AC Sagsnummer: 200800083

Print