Må andre skrive videre på din tekst?
En overlæge havde udarbejdet en tekst til et lægevidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet havde efterfølgende ladet en anden forfatter fortsætte overlægens tekst, under den anden forfatters navn.

UBVA vurderede, at overlægen havde ophavsret til teksten, han havde udarbejdet. Ophavsretten indebar blandt andet, at overlægen som udgangspunkt kunne forbyde andre at ændre teksten.

Overlægen havde overdraget den del af ophavsretten, der gik ud på at lade teksten publicere i tidsskriftet. UBVA bemærkede, at overdragelse af ophavsret ifølge ophavsretslovens § 56, stk. 1, ikke indebærer at erhververen af ophavsretten må ændre værket, medmindre erhververen har fået særskilt tilladelse til det, eller medmindre ændringen er sædvanlig eller åbenbart forudsat. Ændring på en måde, der er krænkende for ophavsmandens anseelse eller egenart kræver dog altid egentlig tilladelse ifølge ophavsretslovens § 3, stk. 1. Ligeledes skal erhververen ifølge ophavsretslovens § 3, stk. 2, medmindre andet følger af god skik, nævne ophavsmandens navn på eksemplarer af værket og ved tilgængeliggørelse for almenheden.

UBVA oplyste, at tilladelsen kan gives stiltiende, hvilket vil sige, at ophavsmandens adfærd har givet erhververen af ophavsretten rimelig grund til at tro, at ophavsmanden samtykker i at erhververen må foretage ændringerne.

Det havde været mangeårig fast praksis for tidsskriftet at lade andre forfattere fortsætte og ændre tekst skrevet af tidligere forfattere uden at nævne de tidligere forfatteres navne, og var det også, da overlægen tiltrådte som bidragsyder. Overlægen havde, ved ikke at have gjort indvendinger imod det tidligere, givet tidsskriftet en berettiget forventning om, at den kunne fortsætte med sin praksis. UBVA fandt det derfor nærliggende, at der var indgået en stiltiende aftale om, at tidsskriftet kunne lade andre forfattere fortsætte overlægens tekst uden hans tilladelse, og uden at nævne ham.


Besvaret d. 30-05-2007
AC Sagsnummer: 200700410

Print