Hvem besidder ophavsretten til forskningsdata frembragt af ansat forsker?
En forsker havde frembragt nogle forskningsdata under sin ansættelse ved et dansk forskningscenter. Forskeren havde efterfølgende sammenstillet dataene i en database. Forskeren ønskede oplyst, om rettighederne til dataene tilkom forskeren selv eller centeret.

UBVA oplyste, at ophavsretten som udgangspunkt tilkom forskeren selv, men at den kunne være gået over til centeret som følge af reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold. De regler siger, at arbejdsgiveren ikke får større del i ophavsretten, end hvad der var nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor arbejdstageren skabte værket. Hvis centeret derfor plejede at disponere over de ansattes databaser, da forskeren lavede sin database, havde centeret ret til også at disponere over forskerens database.

UBVA vurderede, at centeret formentlig ikke havde ret til eventuelt ophavsretligt beskyttede forskningsdata eller databaser, som måtte være frembragt, før forskeren blev tilknyttet centeret.


Besvaret d. 02-07-2007
AC Sagsnummer: 200700401

Print