Hvornår er forskningsdata beskyttet af ophavsret?
En forsker havde frembragt nogle forskningsdata under sin ansættelse ved et dansk forskningscenter. Forskeren havde efterfølgende sammenstillet dataene i en database.

UBVA oplyste, at rå, ubearbejdede forskningsdata oftest ikke nyder ophavsretlig beskyttelse. Ophavsretlig beskyttelse forudsætter, at materialet har såkaldt originalitet. Originalitetskravet betyder, at ophavsmanden selv skal have skabt materialet ved frie og kreative valg for derved at have sat sit personlige præg på det. Det kunne derfor ikke kategorisk afvises, at rå, ubearbejdede forskningsdata kunne beskyttes ophavsretligt, men det var usandsynligt at de af forskeren frembragte data var det.

UBVA oplyste også, at sammenstillinger af data kan beskyttes ophavsretligt og naboretligt. De kan beskyttes ophavsretligt ifølge ophavsretslovens § 1, hvor originaliteten kan ligge i udvælgelsen og/eller struktureringen af de data, der skal sammenstilles. De kan også beskyttes naboretligt efter § 71, hvor der stilles krav om, at sammenstillingerne er resultatet af en væsentlig arbejdsmæssig eller økonomisk investering. Investeringen skal ifølge retspraksis være gået til frembringelsen af selve databasen, og ikke til skabelsen af de data, der skal indgå i databasen.

UBVA vurderede, at der højst sandsynligt var ophavsretlig beskyttelse til databasen. Det var dog tvivlsomt, om der var naboretlig beskyttelse af den, da investeringen snarere lå i frembringelsen af selve dataene end sammenstillingen af dem i databasen.


Besvaret d. 02-07-2007
AC Sagsnummer: 200700401

Print