Skal forfattere acceptere en lavere royalty ved udgivelse e-bøger end de får ved udgivelse af papirbøger?
Nogle forfattere havde udgivet en juridisk lærebog som papirbog. Efterfølgende havde forlaget tilbudt forfatterne at udgive bogen også som e-bog, dog til en lavere royalty.

UBVA bemærkede, at det var vanskeligt at sige nøjagtigt, hvor store royalties, der burde betales, i forbindelse med udgivelse af e-bøger og henviste til, at spørgsmålet burde løses ved forhandling mellem forfatterne og forlaget. En sådan forhandling burde tage hensyn til for det første, at besparelser, forlaget ville opnå ved at udgive en bog som e-bog, ikke alene burde komme forlaget til gode, men også forfatterne. Det burde for det andet komme forfatterne til gode, hvis forlaget opnåede særlige fordele ved at udgive bogen også som e-bog ved f.eks. synliggørelse af forlaget for en ny læserkreds. For det tredje burde der tages hensyn til, om udgivelsen af en papirbog som e-bog kunne tænkes at skade papirudgaven af bogen.

UBVA vurderede, at e-bøger ikke burde udløse færre royalties end papirbaserede bøger.

UBVA kunne derfor ikke anbefale forfatterne at acceptere forlagets tilbud om udgivelse af bogen som e-bog til den lavere royaltysats.

Besvaret d. 30-08-2006
AC Sagsnummer: 200600575

Print