Kan et gymnasium indføre en personalepolitik, der går på, at de ansatte på gymnasiet skal overdrage deres ophavsrettigheder i forhold til deres undervisningsmateriale til gymnasiet?
Et dansk gymnasium ønskede at indføre en personalepolitik, hvorefter de ansatte på gymnasiet overdrog deres ophavsrettigheder til gymnasiet. Der havde ikke hidtil været indgået nogen aftaler om overdragelser af den slags.

UBVA oplyste, at ophavsretten i mangel af aftale kan overgå til arbejdsgiveren efter de almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold. De regler siger, at det kun er de dele af ophavsretten, der var nødvendig for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, på det tidspunkt, hvor den ansatte skabte værket, der går over til arbejdsgiveren. Retten til Edb-programmer går dog automatisk over til arbejdsgiveren, medmindre andet er aftalt.

Da det ikke var en del af gymnasiets sædvanlige virksomhed at udnytte de ansattes undervisningsmateriale, blev ophavsretten til det hos de ansatte. Hvis skolen alligevel indførte en personalepolitik om overdragelse af de ansattes ophavsret til materialet, ville det være en krænkelse af de ansattes ophavsrettigheder.

Krænkelser indebærer en ret til rimeligt vederlag, erstatning og godtgørelse, ligesom den, der krænker, kan idømmes straf. Derudover kan krænkende eksemplarer kræves inddraget og destrueret.


Besvaret d. 28-06-2006
AC Sagsnummer: 200600574

Print