Kan særligt udviklet grus være ophavsretligt beskyttet?
En dansk landskabsarkitekt ved et institut havde udviklet en særlig form for grus, der havde nogle gode egenskaber. Da landskabsarkitekten og instituttet ikke havde aftalt håndteringen af de ansattes ophavsrettigheder, ønskede landskabsarkitekten oplyst, om slotsgruset var ophavsretligt beskyttet, og om han havde rettighederne til det.

UBVA oplyste, at det ikke kunne afvises, at gruset kunne være beskyttet som en slags havearkitektonisk værk. Det ville dog kræve, at landskabsarkitekten havde ladet sig lede af mere æstetiske snarere end rent praktiske og funktionelle overvejelser, og at gruset således var resultatet af en kreativ indsats. UBVA fandt, at det var tvivlsomt, og at det derfor var vanskeligt at forudsige, hvad en domstol måtte mene om det.


Besvaret d. 16-05-2006
AC Sagsnummer: 200600264

Print