Må alle bruge et fotografi, hvis man har tilladt nogen at lægge det på nettet?
Ikke nødvendigvis. I en sag, UBVA behandlede, havde et dansk ugeblad genbrugt et fotografi uden at have fået tilladelse af den landmand, der havde taget billedet. Landmanden havde tidligere givet en forening lov til at bruge hans billede på deres hjemmeside. Ugebladet mente, at hjemmesiden havde stillet billedet vederlagsfrit til rådighed for de besøgende, og at ugebladet derfor måtte bruge billedet.

UBVA vurderede, at landmanden havde ophavsret til fotografiet.

Landmandens tilladelse til at lade hjemmesiden bruge billedet betød ikke, at hjemmesiden dermed også havde fået lov til at lade andre bruge billedet. Ugebladet havde derfor ikke fået gyldig tilladelse til at bruge fotografiet.


Besvaret d. 01-09-2005
AC Sagsnummer: 200500613

Print